Stichting de Rode Feniks is in transitie, we groeien van een uit de kluiten gewassen buurtcommissie naar een stichting die impact maakt in de wijk. Al meer dan vijf jaar organiseren we kinderen en jongeren in de wijk met talentontwikkeling en huiswerkbegeleiding. Mid 2023 hebben we van gemeente Delft subsidie gekregen om te starten met de bouw en ontwikkeling van een Leefstijlcentrum. Met de komst van het Leefstijlcentrum is onze organisatie in een nieuwe fase. Samen bouwen we aan het verbeteren van de wijk, door zelf de wijk te veranderen. We zoeken een nieuw bestuur om te helpen met het omgaan van die veranderingen, omdat we inmiddels meer zijn dan een bewonerscommissie. 

Wat doet de Rode Feniks?

Sinds 2015 zijn we actief als bewonersorganisatie om ons in te zetten voor onze eigen wijk. Als non-profit organisatie, die draait op vrijwilligers uit de buurt is onze doelstelling om te gaan voor onze wijk, de Buitenhof. Onze missie in onze wijk te laten stralen, vanuit ervaringsdeskundigheid en samenredzaamheid, zetten we ons in voor juist de meer kwetsbare kinderen, gezinnen en mensen. Dit doen we door bij te dragen aan een harmonieuzere samenleving, zonder onderscheid te maken naar ras, geloof, geaardheid of levensbeschouwing van de persoon.

We hebben in deze tijd ten minste 800.000 euro opgehaald voor de wijk en hebben verschillende activiteiten georganiseerd. Lichtjesweekend, Sinterklaas, een burendag en zelfs het Buitenhof Zomerfestival wat uitgegroeid (voor corona) tot een buurtevenement met 5000 bezoekers. Ook geven we onze eigen wijkkranten uit, met een oplage van 24.000 stuks en 50 betrokken vrijwilligers. We zien dat de buurt beter en harmonieuzer kan worden, en we dragen daar als stichting graag aan bij. We willen zelf de verandering zijn. 

Wat zoeken we in ons bestuur? 

We zoeken een nieuw bestuur dat wil meebouwen aan het bestendigen en professionaliseren van onze organisatie. We verwachten dat het bestuur 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar komt met de directie van de stichting. Het bestuur houdt dan controle en toezicht op het naleven van de visie en missie. Door het jaar heen zal de directie leden uit het bestuur mogelijk benaderen om mee te denken over specifieke vraagstukken. De werkzaamheden zijn onbezoldigd, onkosten worden vergoed.

Stichting de Rode Feniks zoekt dus een toezichthoudend bestuur dat input krijgt van het managementteam, bestaande uit Harmen van der Laan en Moen Mangroe. Het managementteam houdt de dagelijkse gang van zaken in het oog en het bestuur houdt toezicht op de visie en missie van de stichting. In totaal bestaan het bestuur uit 3 of 4 bestuursleden. We hebben daarvoor de onderstaande vier functieprofielen voor in gedachten. We horen graag wie je bent als persoon en wat jou aanspreekt in onze stichting.

We zoeken iemand met wie we een klik hebben en met wie we samen aan onze missie kunnen werken.

Functieprofiel financieel bestuurslid

 • Bij voorkeur bent je bekend met de wijk Buitenhof of met Delft
 • Je hebt ervaring met het financieel beleid van (non-profit) organisaties, beschikt over kennis en inzicht met betrekking tot het volgen en controleren van financieel beleid en processen en je bent in staat om het bestuur en de directie hierover te adviseren. 
 • Je kan fungeren als strategisch sparringpartner voor de organisatie op het gebied van financieel-economische besturing, financiering, verslaglegging en risicomanagement in een non-profit omgeving. 
 • Je houdt toezicht op de financiële risico’s en checkt of de financiën in lijn zijn met de statutaire missie van de Rode Feniks. 
 • Het zou handig zijn als je kennis hebt van geldstromen en subsidies in de landelijke en Delftse sociale sector

Functieprofiel voorzitter

 • Je bent bekend met de wijk Buitenhof of met Delft
 • Je beschikt over kennis van en hebt een relevant netwerk in het Delftse sociaal-politiek veld
 • Je wil graag borgen wat er in de organisatie gebeurt. 
 • Je volgt de strategische keuzes die bij de organisatie belegd zijn en bevraagd die kritisch en constructief. Je fungeert daarmee als strategisch sparringpartner voor de organisatie.
 • Je bent bereid Stichting de Rode Feniks op belangrijke momenten te vertegenwoordigen. 
 • De voorzitter is uiteindelijk verantwoordelijk voor de besluitvorming en checkt of we voldoen aan de statutaire eisen. 

Functieprofiel netwerker/verbinder*

 • Je hebt een relevant netwerk in het sociale politieke veld in Delft
 • Je bent bij voorkeur bekend met de wijk Buitenhof
 • Je bent bereid om aan de weg te timmeren en het bereik van stichting de Rode Feniks groter te maken, zowel door de politiek te betrekken en door de kijken naar hoe we in de buurt een groter bereik kunnen krijgen. 

Algemeen bestuurslid/herder

Wij denken dat het bestuur compleet is door een algemeen bestuurslid toe te voegen. Iemand met kennis van de wijk of iemand die vanuit een levenservaring of ervaringsdeskundigheid dicht bij de buurt staat. 

Ook zoeken naar een functie die kijkt naar de organisatie en oog houdt voor de mens. 

 • Je vindt de missie van de Rode Feniks tof
 • Je wil graag meedenken over de toekomst van de Rode Feniks 
 • Je houdt een oogje in het zeil bij het managementteam
 • Je bent bereid om gewetensvragen te stellen en zorgt dat de stichting niet van de missie afwijkt

* Afhankelijk van de persoon die we vinden kan de netwerker rol ook worden ingevuld door een van de bestuursleden, maar het kan ook een losse bestuursfunctie zijn.