Wij zijn voortgekomen uit actieve bewoners uit het Rode Dorp en zijn opgericht in December 2015. Al meer dan 5 jaar hebben de vrijwilligers de Burendag in het Rode Dorp georganiseerd. Dit was een groot succes, er zijn veel bewoners op afgekomen, en nu hebben wij er een traditie van gemaakt. Ook hebben wij vrijwilligers uit het Gilliswijk. Ook organiseren we: lentefeest, halloweenfeest en andere leuke activiteiten. Maandelijks is er een vrijwilligersavond waar bewoners welkom zijn om mee te denken en te organiseren over activiteiten in de buurt. Daarnaast organiseert de Rode Feniks met het project ‘Feniks After School’ wekelijks huiswerkbegeleiding en talentontwikkeling in de Buitenhof voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Stichting Rode Feniks is de enige stichting in de wijk die volledig gerund wordt door bewoners zelf uit de Buitenhof. Er zijn een aantal andere initiatieven, maar daarvan woont of niemand of een groot deel van de organisatie niet in de eigen buurt. Dit laat één van de belangrijkste kwaliteiten zien van de Rode Feniks: we hebben veel ervaring in het bereiken van onze eigen buren, in al hun diversiteit qua culturen, interesses en leeftijden. Dit was bijvoorbeeld zichtbaar op het Buitenhof Zomerfestival 2018, waar 5000 mensen op af kwamen, voor het overgrote deel uit de Buitenhof zelf.

Kortom wij leveren een bijdrage aan een harmonieuze samenleving zonder onderscheid te maken naar ras, geloof, geaardheid en levensbeschouwing van het individu.

Momenteel zoeken wij een nieuw bestuur